Jedna decyzja zamiast pięciu dla remediacji on site

Rząd przesłał projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych do Sejmu. W projekcie na wniosek m.in. SIRTZ wprowadzono nowy zapis, zgodnie z którym, decyzja w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym zastępuje pozwolenie na budowę (zgłoszenie), decyzję środowiskową i pozwolenie na przetwarzanie odpadów w przypadku tymczasowych instalacji niezbędnych do wykonania remediacji on site. To bardzo dobre rozwiązanie, które przyczyni się do częstszego stosowania tego typu remediacji zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Z oczyszczeniem terenu często wiąże się powstanie tymczasowych instalacji, bez których jedyną metodą remediacji byłaby remediacja ex situ. Bez opisanego wyżej rozwiązania podmiot wykonujący działania poprawiające stan środowiska, w tym np. remediację on site z użyciem tymczasowej instalacji oprócz decyzji o poprawie środowiska musiałby również uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów obejmujące zanieczyszczoną glebę i ziemię wydobytą w procesie remediacji, decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji tymczasowych instalacji. Uzyskanie tych wszystkich pozwoleń jest tak bardzo czasochłonne, że inwestorzy często rezygnują z korzystnej dla środowiska remediacji on site na rzecz remediacji ex situ.

W naszej ocenie to rozwiązanie powinno zostać również zastosowane dla każdej remediacji nie tylko tej wykonywanej w ramach poprawy środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Widzisz wyrzucone odpady, zanieczyszczenie wody, powietrza lub ziemi? Zgłoś je w prosty sposób używając aplikacji mObywatel

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna która daje nam dostęp m.in. do dowodu osobistego, prawa jazdy czy tzw. paszportu covidowego. A od niedawna – możemy w niej zgłosić również wszelkie “Naruszenia środowiskowe”.

To niezwykle istotne udogodnienie. Jednym kliknięciem można zgłosić incydent, który może mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 

mObywatel. Jak zgłosić “Naruszenia środowiskowe”?

Po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel klikamy u dołu ekranu “dodaj dokument”. Następnie wybieramy “Naruszenia środowiskowe” i przechodzimy do wypełnienia zgłoszenia:

KROK 1. Uzupełniamy podstawowe dane

Na tym etapie musimy określić, jakiego typu naruszenia środowiskowe chcemy zgłosić. Aplikacja daje nam do wyboru następujące opcje:

– Porzucenie/nielegalne zdeponowanie/składowanie/zakopywanie odpadów
– Nielegalne przetwarzanie/odzysk/unieszkodliwienie/zakopywanie odpadów
– Nielegalny transport odpadów

– Nielegalne przewiezienie z zagranicy odpadów
– Zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami
– Inna

W tym kroku uzupełniamy również dane zgłaszającego.

Chcesz pozostać anonimowy? Aplikacja daje taką możliwość! Wystarczy zaznaczyć pole „wyślij zgłoszenie z zachowaniem poufności”

KROK 2. Robimy zdjęcie

KROK 3. Oznaczamy miejsce na mapie, gdzie doszło do incydentu

KROK 4.Wysyłamy gotowe zgłoszenie

mObywatel. Jak założyć konto?

Do korzystania z aplikacji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Aplikacja dostępna jest na urządzeniach z systemem Android i iOS. 

Jeśli zauważyłeś zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub nielegalne składowisko odpadów, a masz wątpliwości, czy rzeczywiście jesteś anonimowy lub jak dokonać zgłoszenia, to napisz do Instytutu Remediacji na kontakt@instytutremediacji.pl – dokonamy zgłoszenia za Ciebie. 

Zgłoś naruszenia środowiskowe w aplikacji mObywatel

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych na konferencji REMEDy 2022

28 września, po raz kolejny, wzięliśmy udział w konferencji “REMEDy. Panaceum na zanieczyszczone tereny”. To już piąta edycja wydarzenia. W tym roku organizatorzy położyli nacisk na temat zrównoważonej remediacji. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniem w remediacji pośród czołowych ekspertów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabrakło także Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Prezes SIRTZ Rafał Hałabura przedstawił prezentację dotyczącą zmian prawnych w zakresie remediacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym kwestie utraty statusu odpadów przez wydobyty w trakcie prac remediacyjnych grunt, poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowych trenerach zdegradowanych oraz oceny ryzyka. 

Zobacz całą prezentację.