4 stycznia 2024 Urszula WILCZKOWSKA

Rok 2023 zakończyliśmy sukcesem! Naczelny Sąd Administracyjny w grudniu oddalił skargę kasacyjną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który od 2020 roku nie chciał ujawnić nam danych o bombach ekologicznych.

NSA, tak jak wcześniej WSA, przyznał rację SIRTZ i stwierdził, że inwentaryzacja nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych jest informacją publiczną.

Przypominamy, że według samego GIOŚ na dzień 20 listopada 2020 r.:

  • udokumentowanych miejsc porzucenia odpadów w kraju jest 768,
  • w 231 z nich nagromadzone są odpady niebezpieczne,
  • w 133 z nich nagromadzone są odpady mieszanin niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
  • w pozostałych 404 miejscach nagromadzone są odpady inne niż niebezpieczne.

Szacunkowa ilość, jaka została tam zdeponowana, wynosi około 4 mln ton, dokładnie 3,86 mln ton, w tym:

  • 800 tys. ton odpadów niebezpiecznych,
  • blisko 800 tys. ton odpadów zmieszanych.

Pozostała ilość, czyli ponad 2,2 mln ton, to odpady inne niż niebezpieczne.

Wiedza samorządu lokalnego, lokalnych jednostek straży pożarnej czy policji, jak również społeczności lokalnych w całej Polsce uzyskana na skutek upublicznienia wykazu może pozwolić uniknąć poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz skażenia środowiska naturalnego wielkich rozmiarów. Rozpoznanie takich miejsc może pozwolić na podjęcie działań mających na celu unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych przed kolejnym tego typu zdarzeniem.