Instytut Remediacji

Czy Twoja firma budowlana została zgłoszona do rejestru BDO?

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wpis do rejestru BDO, czyli bazy danych o odpadach. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania. Niespełnienie wymogu grozi karą od 1 tys. do 1 mln. zł.

Token Architecture

Kodeks dobrych praktyk

Sprawdź czy teren jest w rejestrze terenów zanieczyszczonych

Zaplanuj oczyszczanie terenu z wyprzedzeniem

Badaj grunt pod względem ewentualnych zanieczyszczeń

Oczyszczaj grunt na miejscu

Zgłoś zanieczyszczony lub potencjalnie zanieczyszczony teren do rejestru terenów zanieczyszczonych

Wywoź grunt legalnie

Token Architecture
Token Features

O Stowarzyszeniu

Celem działania SIRTZ jest propagowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności w zakresie remediacji oraz rekultywacji, rozwoju technologii związanej z oczyszczaniem, przywracaniem lub nadawaniem wartości użytkowych lub przyrodniczych terenów zdegradowanych, zwiększaniem świadomości uczestników procesów inwestycyjnych związanej z wymogami ochrony środowiska oraz sposobami ich spełnienia.

Opracowywanie i przedstawianie wniosków i postulatów z zakresu działania SIRTZ

Opracowywanie i przedstawianie wniosków i postulatów z zakresu działania SIRTZ

Wykonywanie działań z zakresu rzeczoznawstwa i doradztwa

Wykonywanie działań z zakresu rzeczoznawstwa i doradztwa

Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z celami SIRTZ

Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z celami SIRTZ

Opracowywanie i propagowanie kodeksów dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska

Opracowywanie i propagowanie kodeksów dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska

Prowadzenie działalności wydawniczej, rozpowszechnianie wiedzy i informacji w dziedzinie remediacji i rekultywacji

Prowadzenie działalności wydawniczej, rozpowszechnianie wiedzy i informacji w dziedzinie remediacji i rekultywacji

Token Features
Token Distribution

Aktualności

Token Distribution
Get in Touch

Kontakt z nami

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

ul. Żurawia 43 lok. 116-122
00-680 Warszawa
KRS: 0000730751
NIP: 7010821535
kontakt@instytutremediacji.pl

Get in Touch
Advisors and Investors

Członkowie założyciele

sala (1 of 1)

Rafał Hałabura

Prezes Zarządu

Edyta Majer

Edyta Majer

W-ce Prezes Zarządu

Wojciech Lenartowicz

Wojciech Lenartowicz

W-ce Prezes Zarządu

Avatar_male_-_profilowe

Ewa Kret

Członek Stowarzyszenia

Sylwia Janiszewska

Sylwia Janiszewska

Członek Stowarzyszenia

Avatar_male_-_profilowe

Mariusz Czop

Członek Stowarzyszenia

Avatar_male_-_profilowe

Anna Graboś

Członek Stowarzyszenia

Advisors and Investors
Get in Touch

Patroni

Zostań naszym patronem

O szczegóły zapytaj na
kontakt@instytutremediacji.pl

Get in Touch