Instytutu Remediacji skupia swoje działania na realizacji 4 postulatów:

1. ujawnienie terenów zanieczyszczonych
w publicznie dostępnych rejestrach

2. zapobieganie budowaniu
na terenach zanieczyszczonych

3. zapobieganie wywożeniu zanieczyszczonej ziemi
na nielegalne składowiska

4. preferowanie remediacji na miejscu zamiast ex situ
– gospodarka o obiegu zamkniętym