sala (1 of 1)

Rafał Hałabura

Prezes Zarządu

Radca prawny, specjalizuje się w prawie budowlanym i remediacji. Uczestniczył w realizacji kilkuset projektów budowlanych i największych projektów remediacyjnych w Polsce. Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Deloitte, kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

Edyta Majer

Edyta Majer

W-ce Prezes Zarządu

Geolog inżynierski i środowiskowy. Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji licznych projektów i dokumentacji. Autorka wielu opinii, ekspertyz oraz pozycji m.in. w zakresie składowisk odpadów, terenów zdegradowanych i ich rekultywacji oraz dokumentowania podłoża budowlanego. Prowadziła badania geologiczne na składowiskach w Bełchatowie, Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim, Kozienicach, Adamowie, Iwinach dla największych kopalni i przedsiębiorstw w kraju. Od roku 2012 pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB, w latach 2016-2017 zastępca dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby geologicznej.

Wojciech Lenartowicz

Wojciech Lenartowicz

W-ce Prezes Zarządu

Specjalista z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. Obsługiwał najbardziej prestiżowe krajowe kubaturowe i liniowe projekty budowlane oraz transakcje na rynku nieruchomości, włącznie z fazą zabezpieczenia finansowania inwestycji. Prezes Zarządu spółek świadczących usługi deweloperskie i budowlane. W latach 2006-2009 Prezes Zarządu Regionalnego Biura Projektów Europejskich sp. z o.o. Trener podczas szkoleń z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.