Wybór odpowiedniej metody remediacji oczyszczania gruntu kluczem do sukcesu

Nie musisz być dużym inwestorem, żeby przeprowadzić oczyszczanie gruntu na terenie swojej inwestycji. Remediacja wykonywana jest zarówno na małych, jak i dużych obszarach. Najważniejszy jest dobór odpowiedniej metody.

Przeprowadzając proces remediacji gruntu zanieczyszczonego należy wziąć pod uwagę zarówno właściwości substancji powodujących ryzyko jak i właściwości gruntu. Ważna jest także szacowana wysokości kosztów badań i procesu oczyszczania działki, oraz sama jej wielkość. Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę podczas wybierania metody remediacji. Pośród czego możemy wybrać?

WYRÓŻNIAMY TRZY GŁÓWNE METODY REMEDIACJI:

REMEDIACJA EX SITU

Remediacja gruntów odbywa się poza rejonem występowania zanieczyszczenia gleby, po wcześniejszym wydobyciu gruntu i/lub ewentualnym wypompowaniu wody podziemnej. Takie rozwiązanie wiąże się ze sporymi kosztami, dlatego zalecana jest głównie do działań na małych powierzchniach terenu.

REMEDIACJA IN SITU

Wybierając tę metodę środowisko gruntowo-wodne oczyszczane jest w miejscu powstania zanieczyszczenia, czyli bez wybierania gruntu i/lub pompowania wody podziemnej. Ta metoda, w porównaniu do ex situ, jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna i ekologiczna, przez co wykonywana może być także na dużych obszarach.

 REMEDIACJA ON SITE

Jest to połączenie metod ex-situ i in-situ, polegające na wybraniu zanieczyszczonego gruntu i odpompowaniu wód podziemnych z miejsca ich występowania (ex-situ) i przeprowadzenie procesu oczyszczania w rejonie występowania zanieczyszczenia – na terenie tej samej działki (in-situ), bez wyjazdu na drogi publiczne.

KTÓRA METODA BĘDZIE NAJLEPSZA?

Nie wiesz, do której metody kwalifikuje się twoja działka? Wyboru nie musisz dokonywać sam – tym zajmą się specjaliści z firm remediacyjnych, którzy od początku do końca profesjonalnie zaplanują cały proces oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i pomogą Ci w przejściu przez wszelkie formalności z tym związane.