dr inż. Sylwia Janiszewska, dr inż. Norbert Kurek, Remea Sp. z o.o.

Wiek XVIII to czas, w którym rozpoczęto szerokie i znaczne uprzemysłowienie świata. Konieczność wykonywania nowatorskich działań związanych z rozwijającą się industrializacją, skutkowała utworzeniem wielu sytuacji sprzyjających powstawaniu i sedymentacji zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym. W wyniku stosowania dawnych praktyk w których nie uwzględniano groźnego oddziaływania przemysłu na sąsiadujące obszary, doszło do nagromadzenia zanieczyszczeń w powierzchni ziemi, a tym samym do utworzenia zagrożenia, nie tylko dla natury ale także dla człowieka. Dzięki rozwojowi wiedzy, większemu zaangażowaniu w temat związany z ochroną przyrody oraz znacznie większej uwadze poświęcanej środowisku, wykonuje są specjalistyczne działania, na skutek których walory terenów zanieczyszczonych zostają przywrócone. Wszystkie takie działania mają jeden cel – minimalizację bądź całkowite usunięcie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na otaczający nas świat.

Eliminacja substancji zanieczyszczonych

Jednymi z nowszych rozwiązań zapewniających eliminację substancji zanieczyszczających podłoże gruntowo-wodnego są metody remediacyjne. Na skutek ich wykorzystania tereny silnie zdegradowane mają szansę stać się miejscami czystymi czy ponownie przydatnymi. W zależności od warunków panujących na obszarach koniecznych do oczyszczenia, wykonuje się odpowiednio dobraną wcześniej remediację. Wszystkie prowadzone działania odbywają się pod specjalistycznym nadzorem, tak, aby przynoszone efekty oczyszczania były jak największe. Główny podział technik remediacyjnych opiera się na usuwaniu zanieczyszczeń na obszarze ich występowania oraz w specjalnym i dostosowanym do tego miejscu wyznaczonym poza terenami zdegradowanymi. W przypadku remediacji ex-situ, czyli wykopu, transportu i utylizacji substancji stwarzających zagrożenie, rozwiązanie problemu następuje w najkrótszym czasie, jednakże zdarza się, że koszt wykonania takiego procesu jest wysoki. Z tego względu decyzję o remediacji należy podejmować wcześniej, tak, aby zminimalizować koszty przeprowadzenia oczyszczania środowiska. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzą wówczas metody stosowane w miejscu zanieczyszczenia tzw. in-situ, które mimo konieczności dużo wcześniejszego zaplanowania, generują nieporównywalnie niższe koszty w stosunku do metod ex-situ. Technologie in-situ są bezinwazyjne i w pełni przyjazne środowisku, co czyni je metodami dużo bardziej atrakcyjnymi, jeżeli chodzi o remediację. Silnie rozwijająca się gałęź usług polegających na oczyszczeniu podłoża gruntowo-wodnego jest wciąż uaktualniana, tak, aby proponowane technologie były jak najbardziej korzystne zarówno pod względem finansowym jak i ekologicznym. Najważniejszym aspektem jest i zawsze było jedno – zapewnienie bezpieczeństwa.

Oczyszczanie gruntów – podsumowanie

Każda z metod, niezależnie od czasu czy technologii wykonania, rozwiązuje problem zalegających zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że decydując się na usuwanie zanieczyszczeń ex-situ, trzeba się liczyć z koniecznością wykopu skażonej ziemi, co mimo chwilowego rozwiązania problemu, nie przyczynia się w rzeczywistości do poprawy stanu środowiska. Bez względu na wybór technologii, końcowym efektem remediacji jest usunięcie bądź oczyszczenie gruntu z niechcianych związków w miejscu ich występowania, co dla okolicznych mieszkańców bądź zwierząt stanowi niejednokrotnie nadzieje na lepsze i bezpieczniejsze życie w miejscu pozbawionym zagrożenia.