dr inż. Sylwia Janiszewska, mgr Tomasz Białobrzeski, mgr Ewa Iwanicka, mgr Kamil Ciepiela, Menard Sp. z o.o.

Oczyszczanie gruntów i wód gruntowych jest problemem złożonym i najczęściej do jego rozwiązania wykorzystuje się kombinację kilku technologii, łącząc także metody ex situ z metodami in situ. Obecnie propaguje się łączenie metod chemicznych i biologicznych, które są bezinwazyjne, stosowane in situ w połączeniu z cyklem monitoringu środowiskowego i wykorzystujące naturalny potencjał środowiska, w tym tzw. samooczyszczanie.

Rozwój metod remediacji gruntów i wód gruntowych in situ wynika z poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla metod ex situ, przyczyniających się do wytwarzania dużej ilości odpadów, które trzeba zagospodarować poprzez tzw. odzysk, a w najgorszym wypadku składowanie. Nowoczesne technologie remediacji gruntów bazują na takich zabiegach, jak zwiększenie przepływu powietrza, odgazowanie i biowentylacja oraz wypłukiwanie zanieczyszczeń z przestrzeni porowych, ponieważ można je stosować bez konieczności wprowadzania do gruntu specjalistycznych reagentów chemicznych lub preparatów biologicznych. Zakłada się, że stopniowo będzie wzrastać rola oceny ryzyka wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i stan środowiska i zarządzania tym ryzykiem. Dlatego już na etapie planowania inwestycji ważną rolę powinna odgrywać ocena metod ograniczania ryzyka, które mogą zostać przyjęte.

 

Błędem jest zatem przyjmowanie wpierw planu rozwoju inwestycji, a dopiero potem dopasowywanie do niego strategii i technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego.

Z artykułu dowiesz się m.in o takich technologiach jak (+ przykłady zastosowania):

  • Przemywanie gruntów jako metoda wspomagająca
  • Odgazowanie gruntów oraz biowentylacja
  • Solidyfikacja (stabilizacja)
  • Bioremediacja na pryzmach gruntu zanieczyszczonego on situ</b
  • Sczerpywanie wolnego produktu– skimming
  • Bariery reaktywne