Zdecydowałeś się na zakup nieruchomości lub planujesz inwestycję i chcesz dowiedzieć się, czy dany teren nie jest zanieczyszczony? Katalog Dobrych Praktyk ułatwi Ci to zadanie!

Podstawowym źródłem informacji o zanieczyszczonych obszarach mogą być dwa rejestry: rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub rejestr szkód w środowisku. Oba prowadzone są przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), a udostępniane przez jego regionalne jednostki, czyli Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony przez starostów. Należy jednak pamiętać, że są to bazy stosunkowo nowe, przez co informacje w niej zawarte mogą nie być kompletne ani w pełni aktualne. Sytuacja może się zmienić po 5 października 2018 roku, kiedy mija termin na przekazanie przez starostów do RDOŚ w/w wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy interesujący Cię teren znajduje się w którymś z w/w rejestrów, pomożemy Ci. Dzięki instrukcji załączonej na stronie SIRTZ zobaczysz, jakie to proste. Jeśli jednak nie chcesz tego robić osobiście lub potrzebna jest Ci pomoc przy uzyskiwaniu takich informacji – napisz do nas. Sprawdzimy to za Ciebie!

Obecnie tylko organy administracji mają możliwość dostępu do pełnych danych w rejestrach. Jednakże SIRTZ uważa, że informacja o zanieczyszczeniu gruntu powinna być informacją publiczną, bo może dotyczyć każdego z nas. Dlatego też SIRTZ podejmuje aktywne działania, aby rejestry terenów zanieczyszczonych były w pełni jawne i dostępne dla mieszkańców, np. w formie czytelnej mapy udostępnionej w Internecie.

Niewpisanie gruntu do jednego z wyżej wymienionych rejestrów nie przesądza o braku jego zanieczyszczenia. Dlatego tak ważną kwestią jest przeprowadzenie oceny czystości danego terenu, dzięki której uzyskamy pełniejszą wiedzę na temat stanu działki, na której planujemy naszą inwestycję.