Zdecydowałeś się na zakup nieruchomości lub planujesz inwestycję i chcesz dowiedzieć się, czy dany teren nie jest zanieczyszczony? Katalog Dobrych Praktyk ułatwi Ci to zadanie!

Podstawowym źródłem informacji o zanieczyszczonych obszarach są dwa rejestry: rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestr szkód w środowisku. Oba prowadzone są przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), a udostępniane także przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (RDOŚ). Dodatkowo można sprawdzić wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony przez starostów.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy interesujący Cię teren znajduje się w którymś z w/w rejestrów, napisz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Rejestry terenów zanieczyszczonych są jawne i dostępne dla mieszkańców także w formie czytelnej mapy udostępnionej w Internecie.

Niewpisanie gruntu do jednego z wyżej wymienionych rejestrów nie przesądza o braku jego zanieczyszczenia. Dlatego tak ważną kwestią jest przeprowadzenie dodatkowej oceny czystości danego terenu, dzięki której uzyskamy pełniejszą wiedzę na temat stanu działki, na której planujemy naszą inwestycję.