Głównymi aktami prawa krajowego dotyczącymi remediacji jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska, nazywana również ustawą o ochronie środowiska, oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czyli tzw. ustawa szkodowa.

To właśnie zawarte w tych aktach rozróżnienie na historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub na szkodę w środowisku determinuje kto będzie zobowiązany przeprowadzić remediację.

Jeśli do zanieczyszczenia doszło przed 30 kwietnia 2007 r, to traktujemy je jako zanieczyszczenie historyczne. W tym przypadku podmiotem odpowiedzialnym za działania naprawcze jest właściciel działki lub sprawca zanieczyszczenia.  Jeśli jednak nie uda nam się go zidentyfikować to sprawą zajmuje się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Natomiast wszelkie zdarzenia po tej dacie rozumiane są jako szkoda w środowisku i do działań remediacyjnych zobligowany jest właściciel, bądź osoba korzystająca z danego terenu.

Wiemy, że kwestie prawne mogą być zawiłe, dlatego zachęcamy Was do kontaktu z SIRTZ-em. Z chęcią pomożemy Wam przebrnąć przez stos przepisów oraz zadbamy o wszelkie formalności związane z badaniem gruntu.