Grunt to dobry plan

Każdy przypadek zanieczyszczenia wód lub zanieczyszczenia gleby wymaga indywidualnej analizy i dobrania odpowiedniego planu i metody działania. Skuteczność remediacji zależy w dużej mierze od właściwego wyboru metody, którego należy dokonać biorąc pod uwagę m.in. rodzaj i stężenie zanieczyszczeń występujących na badanym terenie, budowę i przeprowadzone badania geologiczne terenu i warunki występowania wód. Możemy ograniczyć ilość niezbędnych zezwoleń w sytuacji, gdy remediacja zostanie wcześniej dobrze zaplanowana i uwzględniona przy przygotowaniach do przeprowadzenia planowanej na danym terenie inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia remediacji metodami in situ, gdzie nie powstają odpady.

Dobre planowanie remediacji przed rozpoczęciem realizacji inwestycji może nam pozwolić:

  1. wybrać jedną z tańszych metod przeprowadzenia remediacji w miejscu występowania zanieczyszczenia (in situ) zamiast z konieczności decydować się na wykopanie i wywiezienie gruntu poza plac budowy (ex situ), co jest metodą najdroższą,
  2. sprawnie, tanio i legalnie przeprowadzić remediację i łączącą się z nią gospodarkę odpadami,
  3. na przeprowadzenie remediacji bez wydobycia gruntu i tworzenia odpadu niebezpiecznego (17 05 03*) z koniecznością jego legalnego transportu i zagospodarowania poza terenem budowy (ex situ),
  4. odpowiednio przygotowane decyzje o warunkach zabudowy (WZ) i/lub pozwolenia na budowę (PB) pozwoli na remediację na pryzmach na terenie budowy (on site) i tym samym na przetwarzanie odpadów poza instalacją i bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.