Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych (SIRTZ) zostało stworzone w trosce o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój gospodarczy przez grupę specjalistów z zakresu rekultywacji i remediacji oraz osoby zainteresowane ochroną środowiska. Misją SIRTZ jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie występowania problemu zanieczyszczeń gruntów w Polsce, możliwości ich oczyszczania (remediacja) oraz przywracania im wartości użytkowych i przyrodniczych (rekultywacji). Stowarzyszenie podejmuje współpracę z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w ochronę środowiska.

Grunty w Polsce

Większość polskiego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że nawet w najbliższym otoczeniu, w środowisku wodno-gruntowym mogą znajdować się zanieczyszczenia – substancje powodujące ryzyko dla zdrowia, życia i dla środowiska naturalnego. Na skutek szybkiego rozwoju gospodarki, polskie miasta zostawiły po sobie ślad w postaci ogromnych powierzchni, jakie zajmują tereny poprzemysłowe.

Deweloperzy poszukujący działek pod budowę nowych mieszkań, biur czy obiektów usługowych coraz częściej natrafiają na tereny, które w przeszłości mogły zostać skażone przez działające na nich obiekty takie jak np.: zakłady produkcyjne, stacje paliw, zajezdnie autobusowe itp. Są to obszary atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów oraz przyszłych mieszkańców, gdyż często znajdują się blisko centrum danego miasta.

W Polsce regulacje prawne nie nakładają na inwestorów ani deweloperów obowiązku badania gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia przed rozpoczęciem inwestycji, w efekcie czego wielu Polaków może mieszkać dziś w nowoczesnych budynkach znajdujących się na terenach, które mogą negatywnie oddziaływać na ich zdrowie. Dodatkowo skomplikowane i trudne w interpretacji przepisy prawne i niska świadomość społeczna problemu powodują, że często tereny, które mogą być skażone, nie są badane i oczyszczanie.

Działania SIRTZ

Celem SIRTZ jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i uczestników procesów inwestycyjnych, w tym m.in. architektów, deweloperów, inwestorów i przedstawicieli władzy, w zakresie występowania problemu zanieczyszczonych gruntów w Polsce. Stowarzyszenie chce również promować badania gruntów, możliwości ich oczyszczania (remediacji) oraz przywracania im wartości użytkowych i przyrodniczych (rekultywacji).

SIRTZ pracuje również nad stworzeniem kodeksu dobrych praktyk z zakresu badania gruntów oraz propagowanie go wśród uczestników rynku nieruchomości, geologów oraz wszystkich zainteresowanych. Dodatkowo działania Stowarzyszenia obejmują monitorowanie oraz opiniowanie obecnych i nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Członkowie Założyciele

Rafał Hałabura, prezes zarządu – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

dr Edyta Majer, wiceprezes zarządu geolog inżynierski i środowiskowy. Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji licznych projektów i dokumentacji. Autorka wielu opinii, ekspertyz oraz pozycji m.in. w zakresie składowisk odpadów, terenów zdegradowanych i ich rekultywacji oraz dokumentowania podłoża budowlanego. Prowadziła badania geologiczne na składowiskach w Bełchatowie, Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim, Kozienicach, Adamowie, Iwinach dla największych kopalni i przedsiębiorstw w kraju. Od roku 2012 pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB, w latach 2016-2017 zastępca dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby geologicznej.

Wojciech Lenartowicz, wiceprezes zarządu – specjalista z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. Obsługiwał najbardziej prestiżowe krajowe kubaturowe i liniowe projekty budowlane oraz transakcje na rynku nieruchomości, włącznie z fazą zabezpieczenia finansowania inwestycji. Prezes Zarządu spółek świadczących usługi deweloperskie i budowlane. W latach 2006-2009 Prezes Zarządu Regionalnego Biura Projektów Europejskich sp. z o.o. Trener podczas szkoleń z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.