Ile kosztuje badanie gruntu? Oblicz sam!

12 grudnia 2018
Posted in Aktualności
12 grudnia 2018 Mpaleczna

Czemu przed zakupem działki, domu lub mieszkania tak ważne jest pytanie o przeprowadzenie badań gruntu? Jest to pierwszy krok do ustalenia, czy nasza przyszła inwestycja znajduje się na terenie wolnym od chemicznych zanieczyszczeń. Wszyscy chcemy mieć pewność, że żyjemy w zdrowym otoczeniu, jednak ile ta pewność będzie nas kosztować?

Koszty badania geotechnicznego gruntu

Badania środowiska wodno-gruntowego pozwalają uzyskać informacje o aktualnym stanie ziemi w miejscu naszej przyszłej inwestycji. Takie badanie środowiskowe można połączyć z wykonaniem badań geotechnicznych, tym bardziej, że badania geotechniczne są wykonywane zawsze przed rozpoczęciem budowy – tym samym możemy upiec przysłowiowe dwie pieczenie na jednym ogniu. Zaoszczędzimy wtedy sporo czasu oraz mamy możliwość znalezienia atrakcyjnej oferty ewentualnej remediacji.

Jak wygląda badanie gruntu?

Ocena danego terenu powinna rozpocząć się od przeglądu dostępnej dokumentacji w celu sprawdzenia, jaki rodzaj działalności był prowadzony na przedmiotowym terenie w przeszłości i co znajduję się tam do teraz. W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki wystąpienia zanieczyszczenia wód lub gruntu przeprowadza się badanie próbek gruntu lub wody gruntowej. Upoważnione do przeprowadzenia takiego badania gruntu są laboratoria akredytowane bądź certyfikowane jednostki badawcze. Brzmi poważnie, jednak nie martwcie się! Pomocy w tym temacie możecie szukać u specjalistów z firm remediacyjnych, bądź ze Stowarzyszenia Instytutu Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Jak często wykonywać badanie gleby?

Geotechniczne badania gruntu to ważny proces, który pomaga określić właściwości inżynierskie gruntów. Częstotliwość wykonywania badań zależy od rodzaju projektu budowlanego i ilości wymaganych danych. W przypadku małych projektów, takich jak budowa domów mieszkalnych, badanie gruntu może być przeprowadzone tylko raz, podczas wstępnych etapów badania terenu. W przypadku dużych projektów, takich jak budowa autostrad, może być wymagane wielokrotne badanie gruntu w trakcie realizacji projektu. Ogólnie rzecz biorąc, geotechniczne badania gruntu powinny być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat, aby zapewnić, że właściwości inżynierskie gleby są odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

poziom zanieczyszczeń warszawa

Badanie gruntu – jak prawidłowo pobrać próbkę?

Geotechniczne badania gruntu to proces pobierania próbki gruntu z danego obszaru i badania jej pod kątem różnych właściwości fizycznych i chemicznych. Wyniki tych badań mogą dostarczyć cennych informacji na temat przydatności gleby do celów budowlanych. Istnieje kilka różnych metod pobierania próbek gleby, ale najczęstszą metodą jest użycie świdra ręcznego. Urządzenie to składa się ze stalowego pręta z uchwytem na jednym końcu i wydrążonego wiertła na drugim. Aby pobrać próbkę, świder jest po prostu wprowadzany do ziemi na żądaną głębokość, a następnie obracany w celu utworzenia próbki rdzeniowej. Próbka jest następnie usuwana ze świdra i umieszczana w torbie lub pojemniku do dalszej analizy.

Chociaż może się to wydawać prostym procesem, istnieje kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić, że próbka jest reprezentatywna dla całego badanego obszaru. Po pierwsze, należy zadbać o to, aby podczas pobierania próbek nie naruszyć lub nie zagęścić gleby. Po drugie, próbka powinna być pobrana z wielu miejsc w obrębie badanego obszaru, aby uwzględnić wszelkie różnice w warunkach glebowych. Wreszcie, należy zadbać o właściwe oznakowanie i przechowywanie próbki, aby można ją było później odpowiednio zidentyfikować i przeanalizować. Stosując się do tych prostych wskazówek, geotechniczne badania gruntu mogą dostarczyć cennych informacji o przydatności gleb do realizacji projektów budowlanych.

Profesjonalne badania geotechnicznego gleby

Kwestię badań środowiskowych powinniśmy powierzyć profesjonalistom. Pamiętajmy, że koszt wykonania badań jest relatywnie niższy w porównaniu do remediacji. a lepsze rozpoznanie podłoża doprowadzi do dokładniejszego okonturowania zanieczyszczenia, zmniejszenia powierzchni i większej pewności, że teren jest faktycznie czysty. Dlatego warto wybrać profesjonalną i doświadczoną firmę, która w pełni przeprowadzi nas przez badanie nie tylko od strony technicznej, ale i formalnej.

Kalkulator kosztów badania

Niektóre firmy zajmujące się badaniami i remediacją udostępniają na swoich stronach internetowych specjalistyczne kalkulatory, dzięki którym możemy mniej więcej oszacować koszt takiego badania. Przykładem takiego kalkulatora jest ten, przygotowany przez firmę Menard Polska, który znajdziecie tutaj.

Badania środowiska wodno-gruntowego to działanie prewencyjne służące zapobieganiu negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powierzchni ziemi na zdrowie i jakość naszego życia. Wczesne rozpoznanie problemu ekologicznego umożliwia zminimalizowanie kosztów przeprowadzenia ewentualnego procesu remediacji, które mogą zmienić cenę zakupu Twojego mieszkania. Z kolei wykrycie problemu w przyszłości może spowodować spadek wartości nieruchomości. Dlatego warto zadbać o grunt już na samym początku planowania inwestycji.

źródło: www.gruntowniebadamy.pl