Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania zostań członkiem wspierającym Instytutu Remediacji. Aby to zrobić prześlij wypełnioną deklarację i wpłać wpisowe w wysokości połowy składki.

Członek wspierający jest zobowiązany do wpłacania raz do roku składki członkowskiej w następującej wysokości:

  1.  średni lub większy od średniego przedsiębiorca – 6 000 zł rocznie
  2.  mały przedsiębiorca – 3 000 zł rocznie
  3.  mikroprzedsiębiorca, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą – 1 000 zł rocznie
  4.  osoba fizyczna – 80 zł rocznie
  5.  student– 40 zł rocznie

Definicje średniego, małego i mikroprzedsiębiorcy są takie jak w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców.

W szczególnych przypadkach np. ze względu na deklarowane inne formy wsparcia Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić z obowiązku płacenia składek.

Składka członkowska wpłacana jest za każdy rok jednorazowo z góry za cały rok w terminie do końca stycznia każdego rozpoczętego kalendarzowego roku członkostwa. Przyjęci członkowie wspierający pierwszą składkę płacą wraz z rozpoczęciem pierwszego roku kalendarzowego do końca stycznia tego roku.

Wpisowe wynosi połowę wysokości składki członkowskiej i wpłacane jest jednorazowo wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej, co jest warunkiem przyjęcia deklaracji.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia. Członek wspierający będący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu osobiście, a spółki i inne organizacje – za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Kontro bankowe do opłacania wpisowego lub składek

PL17 1940 1076 3192 1828 0000 0000

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

ul. Żurawia 43 lok. 116-122;

00-680 Warszawa

KRS: 0000730751

NIP: 7010821535

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać odpowiednio „wpisowe” lub „składka”

Więcej o członkostwie w Stowarzyszeniu możesz przeczytać w Statucie.

 

Zostań patronem

Jeśli nie chcesz zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia, a chcesz pomóc w realizacji naszych postulatów możesz to zrobić zostając naszym patronem i przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia przelewem na powyższe konto.

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać „darowizna”