Metody remediacji – jaką wybrać?

Metody remediacji – jaką wybrać?

Nie musisz być dużym inwestorem, żeby przeprowadzić oczyszczanie gruntu na terenie swojej inwestycji.

Tereny poprzemysłowe - czy są groźne?

Tereny poprzemysłowe - czy są groźne?

Szacuje się, że ogólna powierzchnia, jaką zajmują zanieczyszczone tereny poprzemysłowe w Polsce może wynosić nawet 5 proc. powierzchni kraju, tj. ponad 15 tys. km2.

Proces remediacji – aspekty prawne

Proces remediacji – aspekty prawne

Głównymi aktami prawa krajowego dotyczącymi remediacji jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Ile kosztują badania gruntu?

Ile kosztują badania gruntu?

Czemu przed zakupem działki, domu lub mieszkania tak ważne jest pytanie o przeprowadzenie badań gruntu?

ARTYKUŁY

Baza artykułów merytorycznych opublikowanych przez polskich i zagranicznych Ekspertów dotyczących zagadnień badań gruntu i remediacji.