Nowelizacja ustawy o odpadach

24 listopada 2021
Posted in Aktualności
24 listopada 2021 Mpaleczna

Odpady geotechniczne – zanieczyszczony grunt

Od 1 stycznia 2022 roku wydobyty w czasie budowy grunt będzie mógł wyjechać z budowy nie tylko jako odpad.

 

Odpady geotechnicze

 

Status odpadów – nowelizacja ustawy

Z satysfakcją informujemy, że 17 listopada 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach, która zawiera zaproponowaną przez Instytut Remediacji zmianę procedury utraty przez odpady statusu odpadów.

Zmiana ta jednoznacznie przesądza, że odpad może przestać być odpadem nie tylko po spełnieniu wymogów określonych w polskich lub unijnych przepisach ale także, gdy takich przepisów nie określono dla danego rodzaju odpadów, wymogów określonych w indywidulanym zezwoleniu na przetwarzanie odpadów wydanym na wniosek posiadacza odpadów.

Ze względu na brak szczegółowych regulacji na poziomie unijnym i polskim w zakresie utraty statusu odpadów przez wydobyty grunt  zmiana ta może mieć duże znaczenie dla branży budowlanej i remediacyjnej. Oznacza ona, że gleba, ziemia i osady, po uzyskaniu pozwolenia na przetwarzanie odpadów i przebadaniu na obecność zanieczyszczeń, będą mogły opuszczać teren gdzie zostały wydobyte, już nie jako odpad ale jako pełnowartościowy materiał budowlany.  Taki urobek będzie mógł być wykorzystany na innych budowach, inaczej niż ma to miejsce obecnie, bez żadnych dodatkowych pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydawanych na miejscu jego wykorzystania.

Wprowadzone rozwiązanie zachęca inwestorów i wykonawców do badania gruntu przed opuszczeniem miejsca jego wydobycia, w zamian zwolnienia z obowiązku spełniania dodatkowych wymogów związanych z gospodarką odpadami. Nowelizacja wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku.