Konferencja REMEDY 2021 już za nami!

1 października 2021
Posted in Aktualności
1 października 2021 Mpaleczna

Konferencja REMEDY 2021 już za nami!

Miło nam poinformować, iż tegoroczną edycję konferencji objęliśmy swoim patronatem.
Rafał Hałabura, Prezes Stowarzyszenia, wygłosił referat pt. „Dlaczego w Polsce tak rzadko wykonuje się remediację on site, czy wydobyta gleba i ziemia zawsze musi być odpadem?”

Jakie aspekty zostały w nim poruszone?

Rozstrzygniecie statusu gleby, ziemi i osadów wydobytych i oczyszczanych na terenie remediacji jako nie-odpadów ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia najbardziej korzystnej dla środowiska i zgodnej z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym remediacji on site.

Przyjęcie odmiennego stanowiska w praktyce często uniemożliwia prowadzenia remediacji on site, bo prace zawiązane z oczyszczaniem gleby, ziemi lub osadów mogą być klasyfikowane jako przetwarzanie odpadów w instalacjach. Taka kwalifikacja powoduje, że może okazać się konieczne uzyskanie wielu decyzji administracyjnych (w Polsce może to być nawet 5 decyzji: decyzja ustalająca plan remediacji, decyzja o warunkach zabudowy lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, pozwolenie na przetwarzanie odpadów). Taki proces trwa po prostu zbyt długo i przez to remediacja on site staje się nieopłacalna. Zanieczyszczony grunt opuszcza teren remediacji – problem zanieczyszczenia nie jest ostatecznie rozwiązany, a jedynie zmienia się jego lokalizacja bo zanieczyszczony grunt nie jest podawany oczyszczeniu ale składowany jest w innym miejscu.
Prawo środowiskowe i odpadowe powinno z jednej strony wpłynąć na ograniczenie ilości nielegalnych i szkodzących środowisku sposobów pozbywania się niechcianego, zanieczyszczonego gruntu. Z drugiej jednak strony powinny zachęcać do oczyszczania gruntu oraz legalnego i bezpiecznego ponownego wykorzystywania oczyszczonej ziemi na miejscu, po zweryfikowaniu ich poziomu czystości i bezpieczeństwa, w tym na miejscu ich wydobycia bez zbędnego przemieszczania zanieczyszczonego gruntu.
in situ

on site