Sprawdź czy teren jest w rejestrze terenów zanieczyszczonych

Zdecydowałeś się na zakup nieruchomości lub planujesz inwestycję i chcesz dowiedzieć się, czy dany teren nie jest zanieczyszczony? Jak to zrobić?

Oceń grunt pod względem ewentualnych zanieczyszczeń

Ocena gruntu pod kątem zanieczyszczenia powinna mieć miejsce przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Taką ocenę wykonuje projektant obiektu budowlanego w opinii geotechnicznej, która jest częścią każdego projektu budowlanego. Polecamy skorzystać z wytycznych i wzoru opinii geotechnicznej przygotowanej przez Instytut Remediacji . Zalecamy jednoczesne wykonanie przesiewowych badań środowiskowych gruntu łącznie z innymi badaniami geotechnicznymi.

Zgłoś zanieczyszczony lub potencjalnie zanieczyszczony teren do RDOŚ

Zachęcamy wszystkich, nie tylko właścicieli nieruchomości, do zgłaszania do RDOŚ- stwierdzonych zanieczyszczeń gruntu. A jeśli nie jesteśmy pewni czy teren rzeczywiście jest zanieczyszczony, a istnieją przesłanki ku temu, bo są to np.: tereny poprzemysłowe, doszło do przecieku instalacji, rozlania substancji niewiadomego pochodzenia zwłaszcza jeśli towarzyszy temu nieprzyjemny odór to możemy zgłosić prawdopodobieństwo takiego zanieczyszczenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Dzięki instrukcji SIRTZ zobaczysz, że to łatwiejsze niż myślisz.

Zaplanuj remediację z wyprzedzeniem

Skuteczność i koszt remediacji zależy w dużej mierze od właściwego wyboru metody, którego należy dokonać biorąc pod szereg uwarunkowań fizycznych, chemicznych ale również administracyjno-prawnych. Możemy skorzystać z często tańszych metod remediacji on site lub in situ w sytuacji, gdy zostanie ona odpowiednio wcześniej (jeszcze przed uzyskiwaniem zezwoleń inwestycyjnych) dobrze zaplanowana i uwzględniona przy przygotowaniach do przeprowadzenia planowanej na danym terenie inwestycji.

Oczyszczaj grunt na miejscu

Jeśli remediacja terenu w całości lub w części okaże się konieczna, należy ją przeprowadzić z uwzględnieniem wybranej metody. Najlepiej, jeśli są to metody remediacji na miejscu (in situ lub on site).

Wywoź grunt legalnie

Jeśli już jesteśmy zmuszeni do prowadzenia remediacji, a ze względu na brak czasu nie jest możliwe przeprowadzenie remediacji metodami in situ lub on site, nie pozostaje nic innego jak wykonać remediację metodą ex situ.