Sprawdź czy teren jest w rejestrze terenów zanieczyszczonych

Zdecydowałeś się na zakup nieruchomości lub planujesz inwestycję i chcesz dowiedzieć się, czy dany teren nie jest zanieczyszczony? Od czego należy zacząć?

Badaj grunt pod względem ewentualnych zanieczyszczeń

Mimo braku prawnego obowiązku warto dokonać oceny czystości terenu przed rozpoczęciem inwestycji, zwłaszcza jeśli na danym terenie była prowadzona działalność przemysłowa.

Zgłoś zanieczyszczony lub potencjalnie zanieczyszczony teren do rejestru terenów zanieczyszczonych

Jeśli nie wiesz jak zgłosić teren zanieczyszczony, pomożemy Ci. Dzięki instrukcji załączonej na stronie SIRTZ zobaczysz, że to łatwiejsze niż myślisz.

Zaplanuj oczyszczanie terenu z wyprzedzeniem

Skuteczność remediacji zależy w dużej mierze od właściwego wyboru metody, którego należy dokonać biorąc pod uwagę m.in. rodzaj i stężenie zanieczyszczenia gleby występujący na badanym terenie, budowę geologiczną terenu i warunki występowania wód.

Oczyszczaj grunt na miejscu

Jeśli remediacja terenu w całości lub w części okaże się konieczna, należy ją przeprowadzić z uwzględnieniem wybranej metody. Najlepiej, jeśli są to metody remediacji na miejscu.

Wywoź grunt legalnie

Jeśli już jesteśmy zmuszeni do prowadzenia remediacji, a ze względu na brak czasu nie da się przeprowadzić remediacji metodami in situ, nie pozostaje nam nic innego jak wykonać remediację metodą ex situ.