Jeśli już jesteśmy zmuszeni do prowadzenia remediacji, a ze względu na brak czasu nie jest możliwe przeprowadzenie remediacji metodami in situ lub on site, nie pozostaje nic innego jak wykonać remediację metodą ex situ.

Metoda ex situ – wymiana gruntu

Istota oczyszczania podłoża gruntowego metodą ex situ z zanieczyszczeń polega na wydobyciu (wykopaniu) zanieczyszczonego gruntu z miejsca jego występowania i przetransportowaniu go w nowe wytypowane miejsce (poza obszarem inwestycji), w którym jest on poddawany procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Wydobywanie oraz transport większych objętości gruntów zanieczyszczonych jest często bardzo kosztowne, a ponadto może spowodować uwolnienie się z gruntu do atmosfery zanieczyszczeń lotnych i dodatkowego skażenia powietrza, stanowiąc tym samym zagrożenie, zarówno dla osób pracujących na budowie, jak i dla osób sąsiadujących z prowadzoną inwestycją. Dlatego też metoda ex situ zalecana jest do oczyszczania terenów o mniejszej powierzchni. Powinna też być bezwzględnie prowadzona pod nadzorem wykwalifikowanego personelu firm zajmujących się remediacją zawodowo. Pamiętajmy też, że wydobyty grunt zanieczyszczony, w myśl ustawy o odpadach, staje się odpadem – czasami niebezpiecznym.

Legalnie – to ważne!

Jeśli musimy wywieźć zanieczyszczony grunt to zróbmy to legalnie, czyli zgodnie z ustawą POŚ oraz ustawą o odpadach. Legalnie to znaczy przez podmiot, który ma wymagane zezwolenie na przetwarzania odpadów i uprawnienie do przewozu odpadów (wpis do rejestru BDO). Czemu to takie ważne?

  1. Wywożąc zanieczyszczony grunt do lasu lub na działkę sąsiada nie tylko przyczyniamy się do tworzenia miejsc nielegalnego składowania odpadów (często niebezpiecznych), nieprzyjemnego zapachu, ale przede wszystkim ogromnie szkodzimy środowisku (nie osiągamy tzw. efektu ekologicznego) – a w remediacji chodzi właśnie o jego ochronę.
  2. Pozbycie się gruntu nie jest równoznaczne z pozbyciem się problemu – jeśli nie wykażemy, że wydobyty grunt został przekazany podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie odpadów to pozostajemy odpowiedzialni za to, co z danym gruntem się dzieje i możemy z tego powodu ponieść negatywne konsekwencje także finansowe (koszty usunięcia gruntu nielegalnie składowanego, kary administracyjne nawet do 1 mln. zł) i to mimo zapłaty wynagrodzenia podmiotowi, który ten zanieczyszczony grunt od nas odebrał.

 

Nielegalne składowanie odpadów

Często spotyka się ogłoszenia typu „oddam ziemię z wykopu” – niestety nadal wiele osób decyduje się skorzystać z takiej „okazji”, np. aby wyrównać swój teren. Ziemia nieznanego pochodzenia może prowadzić do zanieczyszczenia naszego gruntu, a dodatkowo jej transportowanie i użycie bez wymaganych zezwoleń i badań może kwalifikować się jako nielegalne gospodarowanie odpadami co jest zagrożone karami administracyjnym do 1 mln zł i jeszcze większymi kosztami w przypadku wydania decyzji nakazującej usunięcie ziemi z miejsca gdzie niezgodnie z prawem została umieszczona. Warto wcześniej sprawdzić ile kosztuje wywóz ziemi z działki, żeby uniknąć przykrych konsekwencji.