Jeśli remediacja terenu w całości lub w części okaże się konieczna, należy ją przeprowadzić z uwzględnieniem wybranej metody. Najlepiej, jeśli są to metody remediacji na miejscu (in situ lub on site).

Metody in situ – ekonomiczne i ekologiczne

Metody remediacji in situ, czyli na miejscu polegają na usuwaniu zanieczyszczenia wód i gruntów bez konieczności wykopania i wywozu znacznych ilości odpadu (zanieczyszczonego gruntu) poza teren inwestycji wraz z jego zagospodarowaniem.

Metody te charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami, przez co są szczególnie przydatne do oczyszczania dużych powierzchni. Są to również metody najbardziej ekologiczne i zgodne z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż ograniczają ilość powstających odpadów, nie wiążą się z zanieczyszczeniem środowiska powstałym w wyniku transportu. Taka metoda prowadzi do ostatecznego rozwiązania problemu zanieczyszczonego gruntu a nie tylko do jego przesunięcia w inne miejsce. Dodatkowo można je stosować na terenach zurbanizowanych, przemysłowych, pod budynkami czy pod drogami. Charakteryzują się one dużą skutecznością i w wielu przypadkach są tańsze od metody ex situ.

Metody oczyszczania na miejscu to zazwyczaj dłuższy czas prowadzenia prac niż przy metodzie ex situ. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie remediacji, gdyż to daje większe możliwości wyboru tańszych, ale bardziej długotrwałych metod na miejscu. Często udaje się też połączyć proces prowadzenia remediacji metodami in situ z prowadzeniem realizacji inwestycji.