Zachęcamy wszystkich, nie tylko właścicieli nieruchomości, do zgłaszania do RDOŚ-u stwierdzonych zanieczyszczeń gruntu. A jeśli nie jesteśmy pewni czy teren rzeczywiście jest zanieczyszczony, a istnieją przesłanki ku temu, bo są to np.: tereny poprzemysłowe, doszło do przecieku instalacji, rozlania substancji niewiadomego pochodzenia zwłaszcza jeśli towarzyszy temu nieprzyjemny odór to możemy zgłosić prawdopodobieństwo takiego zanieczyszczenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Dzięki instrukcji SIRTZ zobaczysz, że to łatwiejsze niż myślisz.

Zgłoszenie RDOŚ

Dokonując takiego zgłoszenia chronimy zdrowie nasze i naszych bliskich oraz czasami także nasze pieniądze. Gdy właściciel nieruchomości, który niezwłocznie poinformuje RDOŚ o wystąpieniu zanieczyszczeniu swojego gruntu i wskaże podmiot, który to zanieczyszczenia spowodował, nie będzie on odpowiedzialny (również finansowo) za jego oczyszczanie tylko sprawca tego zanieczyszczenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego, jego adres zamieszkania albo adres siedziby,
2) wskazanie miejsca zanieczyszczenia, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej,
3) w miarę możliwości informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia,
4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie zanieczyszczenia (okoliczności zdarzenia),
5) w miarę możliwości dokumenty (zdjęcia) potwierdzające wystąpienie zanieczyszczenia i rodzaj zanieczyszczeń

 

Zgłoszenie może być dokonane wiadomością elektroniczną. Dane teleadresowe poszczególnych RDOŚ są tutaj. 

Jeśli jednak nie chcesz zgłaszać zanieczyszczenia osobiście lub potrzebujesz w tym pomocy – napisz do nas – kontakt@instytutremediacji.pl.

Dokonamy zgłoszenia za Ciebie!