Skuteczność remediacji i jej koszt zależy w dużej mierze od właściwego wyboru metody, którego należy dokonać biorąc pod szereg uwarunkowań fizycznych, chemicznych ale również administracyjno-prawnych. Możemy skorzystać z często tańszych metod remediacji on site lub in situ w sytuacji, gdy zostanie ona odpowiednio wcześniej (jeszcze przed uzyskiwaniem zezwoleń inwestycyjnych) dobrze zaplanowana i uwzględniona przy przygotowaniach do przeprowadzenia planowanej na danym terenie inwestycji.

Planowanie i koszt remediacji

Dobre planowanie remediacji przed rozpoczęciem realizacji inwestycji może nam pozwolić:

  1. wybrać jedną z tańszych ale trwających często dłużej metod przeprowadzenia remediacji w miejscu występowania zanieczyszczenia (in situ lub on site) zamiast z konieczności decydować się na wykopanie i wywiezienie gruntu poza plac budowy (ex situ), co jest często metodą droższą zwłaszcza jeśli wydobyty grunt zostanie zaklasyfikowany jako odpad niebezpieczny,
  2. przeprowadzenie analizy ryzyka może pozwolić na całkowite lub częściowe zwolnienie przez RDOŚ z obowiązku przeprowadzenia remediacji
  3. odpowiednio przygotowane decyzje o warunkach zabudowy (WZ) i pozwolenia na budowę może pozwolić na remediację na pryzmach na terenie budowy (on site) i tym samym na przetwarzanie odpadów poza instalacją\
  4. połączyć proces prowadzenia remediacji metodami z prowadzeniem realizacji inwestycji.