Teren zanieczyszczony – jak sprawdzić ?

Zdecydowałeś się na zakup nieruchomości lub planujesz inwestycję i chcesz dowiedzieć się, czy dany teren nie jest zanieczyszczony? Jak to zrobić?

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Podstawowym źródłem informacji o zanieczyszczonych obszarach są dwa rejestry: rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestr szkód w środowisku. Oba prowadzone są przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), a udostępniane także przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (RDOŚ). Dodatkowo można sprawdzić wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony przez starostów.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy interesujący Cię teren znajduje się w którymś z w/w rejestrów, napisz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Pytanie ze wskazaniem nr działki i adresu danego terenu skieruj do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, email: kancelaria@gdos.gov.pl.

Pomocniczo można sprawdzić samemu na geoserwis.gdos.gov.pl. Rejestry terenów zanieczyszczonych są jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Niewpisanie gruntu do jednego z wyżej wymienionych rejestrów nie przesądza o braku jego zanieczyszczenia. Dlatego tak ważną kwestią jest przeprowadzenie dodatkowej oceny czystości danego terenu, dzięki której uzyskamy pełniejszą wiedzę na temat stanu działki, na której planujemy naszą inwestycję.

Instytut Remediacji poleca wykonanie przesiewowych badań środowiskowych gruntu łącznie z innymi badaniami geotechnicznymi.