Wiemy jak będzie wyglądał formularz rejestracyjny BDO

9 stycznia 2019
Posted in Aktualności
9 stycznia 2019 Mpaleczna

Na zakończenie 2018 roku, Ministerstwo Środowiska wydało rozporządzenie określające wzór zgłoszenia do rejestru BDO, które będzie obowiązywać od 15.01.2019 r. Do tego czasu formularz powinien zostać zamieszczony na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

Obowiązek zgłaszania faktu wytwarzania odpadów do rejestru BDO (w tym betonu z odciętych kolumn lub wydobytej w czasie prac ziemnych ziemi i gleby) obowiązuje od 24.07.2018 r. Wydobywanie ziemi, która jest zanieczyszczona lub czysta i wywożona poza teren budowy musi być poprzedzone wpisem do tego rejestru. Przystąpienie do prac bez wpisu, na który można czekać i 30 dni, grozi karą od 1 tys. zł. do 1 mln zł.