Jesteśmy na XVIII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej!

6 września 2018
Posted in Aktualności
6 września 2018 Mpaleczna

W dniach 4-6 września w Warszawie odbyła się XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, na której Prezes SIRTZ, Rafał Hałabura, był jednym z prelegentów. Poruszył on tematy związane z prawnymi zagadnieniami procesu remediacji oraz wyjaśnił, jak sprawnie, tanio i przede wszystkim legalnie przeprowadzić oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Zwrócił także uwagę, że rejestry terenów zanieczyszczonych powinny być w pełni jawne i dostępne dla mieszkańców, np. w formie czytelnej mapy udostępnionej w Internecie – takie rozwiązanie nie tylko ułatwi proces badania gruntu, ale przede wszystkim wpłynie na ochronę naszego zdrowia.