Działamy aktywnie!

28 czerwca 2018
Posted in Aktualności
28 czerwca 2018 admin

Ochrona środowiska – ustawa o odpadach

W dniu dzisiejszym wzięliśmy czynny udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przedstawiciel SIRTZ zabrał głos w związku z pilnym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2661).