Dzień Ochrony Środowiska 2021

7 czerwca 2021
Posted in Aktualności
7 czerwca 2021 Mpaleczna

Naszym priorytetem jest propagowanie działań wpływających m.in. na ochronę środowiska naturalnego. Dlatego 5 czerwca jest dla nas dniem wyjątkowym.

Dbałość o środowisko naturalne i jego harmonijne funkcjonowanie w każdym terenie jest dla Stowarzyszenia Instytutu Remediacji Terenów Zanieczyszczonych wartością nadrzędną. Zachęcamy do aktywnego celebrowania Światowego Dnia Środowiska i poszukania rozwiązań wspierających odbudowę ekosystemu, którego jesteśmy nieodłączną częścią.
Oczyszczanie środowiska