Zachęcamy wszystkich, nie tylko inwestorów, mieszkańców i potencjalnych kupców nieruchomości, do zgłaszania do RDOŚ-u stwierdzonych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. A jeśli nie jesteśmy pewni czy teren rzeczywiście jest zanieczyszczony, a istnieją przesłanki ku temu, bo są to np.: tereny poprzemysłowe, to możemy zgłosić prawdopodobieństwo takiego zanieczyszczenia do starosty. Na podstawie tych zgłoszeń tworzone są rejestry terenów zanieczyszczonych (GDOŚ).

Jeśli nie wiesz jak zgłosić teren zanieczyszczony, pomożemy Ci. Dzięki instrukcji załączonej na stronie SIRTZ zobaczysz, że to łatwiejsze niż myślisz. Jeśli jednak nie chcesz zgłaszać zanieczyszczenia osobiście lub potrzebujesz w tym pomocy – napisz do nas. Dokonamy zgłoszenia za Ciebie!

Dokonując takiego zgłoszenia chronimy zdrowie nasze i naszych bliskich oraz czasami także nasze pieniądze. Gdy właściciel nieruchomości, który niezwłocznie poinformuje RDOŚ o nowym zanieczyszczeniu swojego gruntu i wskaże podmiot, który to zanieczyszczenia gleby spowodował, nie będzie on odpowiedzialny (również finansowo) za jego oczyszczanie.

W przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia gruntu, to władający danym terenem jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do RDOŚ-u. Jednak tak naprawdę każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie ziemi, może zgłosić ten fakt staroście, który przekaże tę informację do odpowiedniego RDOŚ-u. Jeśli RDOŚ oceni takie zgłoszenie jako wiarygodne może zlecić władającemu terenem wykonanie badań danego terenu. Z RDOŚ-u należy również uwzględniać wszelkie działania naprawcze związane z oczyszczeniem gruntu (poza działaniami zapobiegawczymi).